SMD LED & COB LED ŽIAROVKY
úsporné žiarovky, úspora energie, ochrana životného prostredia
LED žiarovky a životné prostredie

LED žiarovky a životné prostredie

Používaním LED žiaroviek šetríme našu planétu hneď dvomi spôsobmi:

1. Úspora elektrickej energie

Spotreba elektrickej energie LED žiaroviek je 10 násobne nižšia ako u klasických žiaroviek a teda na svietenie LED žiarovkami nám postačuje iba 10% elektrickej energie. Úspora LED žiaroviek oproti klasickým žiarovkám je teda 90%! Táto úspora znamená zníženie prevádzky elektrární kvôli svieteniu o 90%. Keďže väčšina elektrickej energie sa vyrába v tepelných elektrárňach, používanie LED svietidiel znamená súčasne zníženie emisií smogu a desiatok iných jedovatých látok do ovzdušia.

2. Výroba žiaroviek

Na obdobie životnosti jednej LED žiarovky je potrebné priemerne 50 kusov klasických žiaroviek, alebo 10 ks kompaktných, takzvaných úsporných žiariviek (pokiaľ sa nespália perdčasne, ako je to bežné pri častom zapínaní a vypínaní). Stačí teda vyrobiť o 49 žiaroviek menej, čo znamená v mnohých oblastiach výroby žiaroviek úsporu až 98%. Uspora pri použití iba jednej LED žiarovky namiesto 50 klasických žiaroviek však neznamená iba úsporu materiálu, ale aj energie potrebnej na ich výrobu. Úspora životného prostredia pri použití LED žiaroviek zachádza do nepredstaviteľne mnohých oblastí. Napríklad ak namiesto 50 žiaroviek stačí jedna LED žiarovka, aj na prevoz žiaroviek bude namiesto 50 áut stačiť iba jedno. V praxi to znamená 50 krát menšiu potrebu materiálu na výrobu dopravných prostriedkov a aj 50 krát menej elektrickej energie, ktorá by bola potrebná na výrobu 50 áut. To je 50 krát menej znečistené ovzdušie z výfukov áut i tovární, ktoré ich vyrábajú. Oblastí, kde dochádza k úspore životného prostredia použitím LED žiaroviek, je ešte ďaleko viac. Spomenieme však už iba odpad, ktorým zasypávame našu planétu. Kým pri použití jednej LED žiarovky namiesto klasických žiaroviek sa zníži objem odpadu až 50 násobne, najmä u skla, ktoré je v prírode takmer nerozložiteľné, ďaleko väčšia úspora životného prostredia sa deje v prípade použitia LED žiaroviek namiesto kompaktých žiariviek. Kompaktné, takzvané úsporné žiarivky, totiž obsahujú ortuť, ktorá je vysoko toxická.

Prečo je dobré používať LED žiarovky a chrániť životné prostredie

Nie sú to iba peniaze, ktoré sú odmenou za ušetrenú elektrickú energiu. Ďalším prínosom je zdravší vzduch a voda, ktoré nám dajú viac vitality a umožnia žiť plnohodnotnejší život. A na ten budeme mať viac času, lebo ho nebudeme strácať naháňaním sa za zárobkom na zaplatenie účtov za elektrickú energiu, ktorú spálime na svietenie.

e-led-webdesign