SMD LED & COB LED ŽIAROVKY
úsporné žiarovky, úspora energie, ochrana životného prostredia
RoHS


RoHS je skratka názvu európskej smernice "Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach", anglicky: "Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment", prijatej vo februári 2003 Európskou úniou.

RoHS

Smernica RoHS obmedzuje používanie šiestich nebezpečných látok pri výrobe určitých typov elektrických a elektronických zariadení, ktoré vo veľkých množstvách končia na skládkach. Zákaz ROHS sa týka šiestich vysoko toxické látok:

• Kadmium (Cd)

• Ortuť (Hg)

• Olovo (Pb)

• Šesťmocný chróm (Cr+6)

• Polybromované bifenyly (PBB)

• Polybromované difenylethery (PBDE)

Toto obmedzenie sa netýka napríklad zdravotníckych, vedeckých a iných zariadení s dlhou životnosťou, ktoré sa vyrábajú v malých množstvách a u ktorých sa predpokladá, že neskončia v krátkom období na skládke odpadu.

RoHS a LED žiarovky

LED žiarovky neobsahujú žiadnu zo šiestich toxických látok a ich používanie prispieva k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia namiesto takzvaných úsporných žiaroviek (kompaktných žiariviek), ktoré obsahujú ortuť.

e-led-webdesign